UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ | +48 61 671 66 00

MENU

Menu

WRPO

WRPO na lata 2014-2020 – ZAPYTANIA OFERTOWE
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020;

Oś Priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw;

Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionuProcedury udzielania zamówień publicznych dla Projektu:

"Rozwój działalności Instytutu Zdrowia i Urody Barbara Salamandra w Poznaniu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku Instytutu oraz nabycie wysokiej klasy urządzeń i sprzętu zabiegowego oraz fitness"

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 
1
Numer Projektu: RPWP.01.05.02-30-0325/15
Nazwa Zadania: Prace związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek usługowy i dostosowanie go do prowadzenia działalności gospodarczej.
Numer sprawy: ZO-01/16/1

(1) ogłoszenie o zamówieniu F 01
(2) ogłoszenie informacja o wyniku postępowania F 04
 
kontakt


 
2
Numer Projektu: RPWP.01.05.02-30-0325/15
Nazwa Zadania: "Zakup dyfuzorów zapachowych oraz wykonanie instalacji nagłośnienia"
Numer sprawy: RR-03/16/6,7

(8) ogłoszenie, informacja o wyniku postępowania (IZiU03_6_7)

 
3
Numer Projektu: RPWP.01.05.02-30-0325/15
Nazwa Zadania: "Zakup maszyn i urządzeń kosmetycznych wykorzystywanych przy wykonywaniu zabiegów kosmetycznych"
Numer sprawy: ZO-02/16/2

(10) ogłoszenie, informacja o wyniku postępowania (IZiU_02_2)

 
4
Numer Projektu: RPWP.01.05.02-30-0325/15
Nazwa Zadania: "Zakup wyposażenia stanowisk kosmetycznych"
Numer sprawy: ZO-04/16/3

(9) ogłoszenie, informacja o wyniku postępowania(IZiU_04_3)

 
5
Numer Projektu: RPWP.01.05.02-30-0325/15
Nazwa Zadania: „Zakup mebli do gabinetów i recepcji – na wymiar” 
Numer sprawy: ZO–05/16/4

(11) ogłoszenie, informacja o wyniku postępowania(IZiU_05_4) 
6
Numer Projektu: RPWP.01.05.02-30-0325/15
Nazwa Zadania: Zakup sprzętu do elektrostymulacji oraz drobnego sprzętu do ćwiczeń”
Numer sprawy: ZO-06/16/5

(10) ogłoszenie, informacja o wyniku postępowania(IZiU_02_2)


 

 
 
facebook
Instagram
Unia Europejska
UE