UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ | +48 61 671 66 00

MENU

Menu

Opis projektu

W dniu 25.08.2016 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu pt. „Rozwój działalności Instytutu Zdrowia i Urody Barbara Salamandra w Poznaniu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku Instytutu oraz nabycie wysokiej klasy urządzeń i sprzętu zabiegowego oraz fitness”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.
 
Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie: 2 702 692,53 PLN
Dofinansowanie wg umowy o dofinansowanie: 988 789,95 PLN

 
Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności Instytutu
 
W efekcie realizacji projektu nastąpią następujące zmiany:
  • oferta zostanie rozszerzona o kilkanaście usług z zakresu zabiegów kosmetycznych oraz  treningów EMS, diety i masażu,
  • podniesiony zostanie poziom konkurencyjności firmy dzięki rozszerzeniu oferty o liczne usługi pozwalające zastosować kompleksowe podejście do rozwiązania problemów Klientów – skupienie usług z zakresu poprawy kondycji fizycznej oraz estetyki ciała w jednym miejscu – uzyskanie efektu synergii poprzez połączenie różnych usług,
  • klientom zapewniona zostanie profesjonalna obsługi trenerów, dietetyka, kosmetyczek i kosmetologów,
  • zakupiony zostanie innowacyjny sprzęt i urządzenia do realizacji zabiegów kosmetycznych oraz z zakresu medycyny estetycznej, wyposażone w szereg nowoczesnych technologii, które gwarantują klientowi uzyskanie oczekiwanych efektów kosmetycznych,
  • budynek Instytutu zostanie dostosowany na cele jego działalności, będzie posiadał niezbędną infrastrukturę i wyposażenie, pozwalające zapewnić wysoki standard usług oraz miłą i przyjemną atmosferę podczas zabiegów i treningów.  
facebook
Instagram
Unia Europejska
UE